Får din patient en eller anden form for medicin?

Det kan være parenteral ernæring, iv-væsker eller noget helt andet, f.eks. i.m eller s.c behandling, men ellers klar til at blive udskrevet?

Så tilbyder Buur & Søgaard følgende

Afhentning

Afhentning af ordineret medicin på sygehusapoteket eller andet sted efter aftale med afdeling

 

Udlån

Udlån af dropstativ og eventuel pumpe ved første levering samt eventuelt udlån af køleskab ved første levering

Levering

Levering af medicin og tilhørende sygeplejeartikler til patientens egen bolig

Håndtering

Håndtering af bestilling af sygeplejeartikler ved første levering

Afslutning

Ved afslutning af behandling afhentes dropstativ, pumpe med mere

Destruktion

Destruktion af returmedicin og returnering af kanylespande samt eventuel returnering af pap fra medicinemballage

Se hvordan vi kan lette jeres dagligdag

Vores medarbejdere