Samarbejdet med Buur & Søgaard

Hvad er fordelen for den enkelte afdeling?

Afdelinges opgaver reduceres til ordination af f.eks. parenteral ernæring og/eller diverse lægemidler samt kontakt til Buur & Søgaard med henblik på:

  • Patientdata
  • Information om fast leveringsdag
  • Bestilling af dropstativ og eventuel pumpe
  • Hjælp til bestilling via sygehusapotek
Hvordan bestilles sygeplejeartikler fremadrettet?

Sygeplejeartikler kan bestilles:

  • Hos Buur & Søgaards chauffør af patient eller hjemmesygeplejerske
  • Udleveres enkeltvis hos patienten fra bilen via "hjem-is" pricippet
  • Kan også bestilles via fax, telefon eller e-mail
Hvordan afregnes der?

Der afregnes med den enkelte afdeling eller primære sektor

  • Vær opmærksom på at udgift til medicin ikke er inkluderet