Lidt om os

Buur og Søgaard Aps er ejet af Gitte Buur og Thomas Søgaard

Vi har tilsammen 30 års erfaring indenfor levering af varer og utensilier til patienter i eget hjem. Gitte har ansvaret for de administrative opgaver på kontoret og Thomas er ansvarlig for lager og kørsel.

Vi ønsker at yde den bedste service for patienter, klinikker og sygehusapoteket og vi er altid behjælpelige hvis der er spørgsmål eller ændringer i leverancerne.

Mission:
Sikre at patienternes hjemmeleverance er fyldestgørende hver gang

Vision:
Blive landsdækkende med distribution af parenteral ernæring for alle medicinske gastro-enheder

Værdier:
Vores relationer til patienterne, samt samarbejdet med gastro-enhederne på sygehusene