Destruktion

Destruktion af returmedicin og returnering af kanylespande samt eventuel returnering af pap fra medicinemballage